Антична Філософія

Антична філософія, як вона виникла і чому вона така цінна для людства.

Антична філософія мала визначну роль для розвитку людства. Цей період в науці та людській свідомості можна легко порівняти з першим етапом дорослішання дитини: вона задає безліч питань, шукає на них відповіді і починає несвідомо закладати фундамент майбутньої особистості. Цей період залишив по собі величезну культурну спадщину, дозволив нам теперішнім досягнути того, що ми маємо зараз. Тому надзвичайно важливо усвідомити, з чого ж усе почалося та яке це має значення в світових масштабах.

Антична філософія загальна характеристика

Умовним початком античної філософії орієнтовно вважається 585 рік до нашої ери, коли грецький мудрець та вчений Фалес передбачив сонячне затемнення,  а закінченням є 529 рік нашої ери, коли було закрито Платонівську академію в Афінах.

Філософія виникає в Мілеті приблизно в середині сьомого ст. до Р.Х., саме тоді, коли виникає незалежна (у власних очах) особистість. Згодом вона швидку поширюється також у полісах Великої греції. Нова якість екзистенції виростає не лише з політичної і соціальної ситуації полісу, але також із симпозіуму — дискусій за вином – улюбленої розваги греків. Поглиблена рефлексія світу і себе здійснювалося через нове мистецтво, одним з жанрів якого стала філософія.

Античний храм філософія
Руїни античного храму. Можливо саме в ньому була Платонівська академія.

Хронологічні рамки античної філософії досить розмиті. З погляду історії, розвиток цього вчення умовно можна поділити на 5 періодів:

  • Натуралістичний;
  • Гуманістичний;
  • Класичний;
  • Період епохи еллінізму;
  • Неоплатонізм.

Кожен з них славиться своїми представниками та напрямками мислення, має свою етику та функціональність, тобто намагається знайти відповіді на різні питання людського буття.

Статуї античних філософів
Це бюсти античних філософів. Зараз їх продають туристам.

Антична філософія асоціюється з такими іменами: Фалес, Піфагор, Геракліт, Ксенофан, Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель, Епікур та інші.

Як розвивалась філософська думка античності

Антична філософія коротко і в загальних рисах була описана вище. Зараз варто розглянути етапи розвитку та характерні для них риси більш детально не з точки зору історії, а враховуючи саме філософський контекст.

Розпочати необхідно з натуралістичного етапу. Він виник в 7-5 столітті до нашої ери та характеризується розглядом проблеми світобудови в єднанні з природою. Найбільш відомими представниками є Фалес та Піфагор.

Далі знаходиться етап античної класичної філософії. Цей період відрізняється появою систематизованих вченнь та переходом зацікавленості філософів з природи на питання етики, моралі та способів людського мислення. Саме в цей період з’явилися софісти, основоположник філософії Сократ та його найбільш відомі послідовники – Платон і Аристотель.

відомі філософи

Надалі, Платон в античній філософії зміг розповісти світові про образ Сократа в науці, його спосіб вести діалоги та роздумувати над ідеями світу.

Наступним етапом можна вважати античну філософію епохи еллінізму. В цей період відбулася повна відмова від основоположних філософських систем та перехід до проблем етики, сенсу і цінностей людського життя.

Разом з формуванням кожного періоду відбувалося формування людської свідомості. Філософи знаходили відповіді на складні питання устрою звичного буття, розвиваючи відомі нам сучасні науки. Водночас, задавалися новими етичними питаннями і проблемами, деякі з яких залишаються нерозв’язаними й сьогодні.

Де можна дізнатися про античну філософію детально?

Існує безліч книг, в яких детально описаний цей надважливий період для людської історії та свідомості. Зокрема, варто прочитати П’єра Адо «Що таке антична філософія?» та Валентина Асмус «Антична філософія».

До речі в книзі Адо «Що таке антична філософія?» автор користається нагодою та викладає власне бачення відповіді на це питання. Він ділиться з читачами власним баченням та концепцією цієї науки, чим приносить неоціненний вклад  в її дослідження того періоду.

Чому антична філософія така цінна для людства?

Антична філософія допомогла закласти культурні основи, які і визначили подальший вектор розвитку європейської філософії. Вона стала першою опорною точкою, на яку стало людство у своєму розвитку, щоб вийти з темної печери незнання.

антична філософія розвалини

Появу філософії спричинила також специфічно еллінська (а згодом європейська) невгамовна спрага нових ідей. Якщо попереднім цивілізаціям є притаманним страх нового, то елліни боялися нудного, перетравленого. Елліни готові були повсякчас чути нове про себе і про світ, отже отримувати нове узагальнення. Філософія так і залишилася специфічно європейським мистецтвом. В подальших тисячоліттях ічого подібного так і не виникло за межами європейської культури. Так звана “східна філософія” – це лише збірки афоризмів, які здаються дотепними лише в європейських перекладах і переспівах.

Однак, антична філософія подарувала світові унікальні імена, які мали значний вплив на історію, допомогла людству стати на ноги та почати рухатися вперед з неймовірною жагою до знань.

Пошир цю статтю в соцмережах!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Філософська школа

Купити постійний доступ до вебінару за 900 грн.

Менше ніж коштує квитов до Лувру